Domov > Zero500 >

Javno povabilo izvajalcem ukrepov za Javni poziv ZERO 500

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine

Namen povabila je oblikovanje informativnega referenčnega seznama izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter instalacij naprav, tj. potencialnih izvajalcev posameznih ukrepov učinkovite rabe energije, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb (v nadaljevanju: Javni poziv ZERO500) ter vseh nadaljnjih javnih pozivih, ki jih bo Eko sklad objavil v okviru programa ZERO500. 

Seznam izvajalcev bo sestavljen iz izvajalcev posameznih ukrepov učinkovite rabe energije , ki skladno z Javnim pozivom ZERO500 predstavljajo naslednje upravičene ukrepe:

A.    toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.    toplotna izolacija zunanjih sten,

C.   vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,

D.   zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,

E.    zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,

F.    vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Cilj javnega povabila je javna objava seznama izvajalcev, iz katerega si bodo socialno šibki občani, katerim se dodeli pravica do nepovratne finančne spodbude na Javnem pozivu ZERO500 lahko izbrali izvajalca posameznega upravičenega ukrepa.

Seznam bo informativnega značaja, to pomeni, da bo v pomoč upravičencem pri izbiri potencialnega izvajalca upravičenega ukrepa, ki se bo financiral iz dodeljene pravice od nepovratne finančne spodbude skladno z Javnim pozivom ZERO500. Upravičenci bodo lahko izbirali med izvajalci, ki so navedeni na seznamu, lahko pa bodo izbrali druge izvajalce, katerih Eko sklad ni preveril in uvrstil na seznam. 

Pogoji za sodelovanje

Eko sklad bo na seznam vpisal izvajalce, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • ima registrirano dejavnost za izvajanje posameznih upravičenih ukrepov, kar je razvidno iz javno dostopnih podatkov;
 • je v prijavnem obrazcu, priložen spodaj, navedel vsaj 5 referenc iz področja upravičenega ukrepa, za katerega se prijavlja, in sicer iz obdobja zadnjih treh let od oddaje prijavnega obrazca;
 • ob oddaji prijave izkazuje bonitetno oceno za zadnje poslovno leto najmanj 5, določeno na podlagi podatkov iz ebonitete.si. Eko sklad bo izpolnjevanje pogoja preveril sam, zato dokazovanje s strani izvajalca ni potrebno. V kolikor takšna preveritev iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, bo Eko sklad od izvajalca zahteval predložitev ustreznega dokazila.; ter
 • bo po prijavi udeležil informativne delavnice, ki jo bo organiziral Eko sklad z namenom seznanitve izvajalcev s pogoji in zahtevami Javnega poziva ZERO500. O terminu informativne delavnice boste pravočasno obveščeni.

Seznam izvajalcev skupaj z njihovimi podatki (firma, kontakt in opredelitev področja dela, za katerega se je izvajalec prijavil) je javen. S prijavo na to javno povabilo se izvajalec strinja z javno objavo navedenih podatkov. 

Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim izvajalcem na voljo elektronski naslov: zero500@ekosklad.si.

Prijavni obrazec z dokazili pošljite na naslov Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

VABILO NA POSVET IZVAJALCEV

15. marca 2022 vas vabimo na brezplačno informativno delavnico izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine v okviru Programa ZERO500. Več informacij in povezavo na spletno prijavnico najdete v dokumentu spodaj. Prav tako vam je na voljo predstavitvena datoteka s posveta. 


PDF dokument

PDF dokument Javno vabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev

Odpri Prenesi 541kb
PDF dokument

PDF dokument Prijavni obrazec na Javno vabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev

Odpri Prenesi 873kb
PDF dokument

PDF dokument Smernice za pripravo ponudbenega predračuna

Odpri Prenesi 587kb
PDF dokument

PDF dokument Predstavitev 2. JP za izvajalce

Odpri Prenesi 989kb
PDF dokument

PDF dokument Aktualni referenčni seznam izvajalcev

Odpri Prenesi 230kb
PDF dokument

PDF dokument Vabilo na posvet izvajalcev 15. marca 2022

Odpri Prenesi 155kb
PDF dokument

PDF dokument Predstavitvena datoteka s posveta za izvajalce dne 15. marca 2022

Odpri Prenesi 2kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter