Domov > Zero500 > Novice >

Eko sklad uspešno prispeva k zmanjševanju energetske revščine

Objavljeno 17.10.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad uspešno prispeva k zmanjševanju energetske revščine

Zaradi trenutne draginje energentov, hrane in tudi drugih življenjskih potrebščin postaja energetska revščina pereč problem. Socialno šibki občani velik delež svojih dohodkov porabijo za plačevanje stroškov elektrike, vode in ostalih energentov, zato nimajo možnosti zagotavljanja vzdrževanja stavb ter energetske obnove. Posledično živijo v energetsko potratnih stavbah, ki so mnogokrat tudi neustrezne za bivanje, saj jim pušča streha, imajo vlažne stene ali tla ter stara dotrajana okna, ki slabo tesnijo. Neizolirane stavbe in dotrajana okna znatno vplivajo na porabo energije, zato je dolgoročno najbolj varčna rešitev energetska obnova stavb.

Eko sklad že vrsto let pomembno prispeva k blaženju in zmanjševanju energetske revščine s financiranjem ukrepov energetske obnove stanovanjskih stavb ter zamenjave starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso socialno šibkim občanom. Na ta način Eko sklad omogoča energetsko revnim gospodinjstvom, da vsaj delno zmanjšajo porabo energentov in vode, ter seveda stroškov zanje, hkrati pa prispeva k večji energetski učinkovitosti njihovih stavb in kvalitetnejšemu bivalnemu okolju.

Več o ukrepih na: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/zmanjsevanje-energetske-revscine

Promocijski video: https://vimeo.com/756669059/da80dc1560 


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter