Domov > Zero500 >

Kaj je program ZERO500

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Program ZERO500 je namenjen zmanjševanju energetske revščine pri občanih, ki živijo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki ter v eno- ali dvostanovanjskih stavbah, primernih za energetsko prenovo. Z izvedbo ukrepov, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost njihovih stavb, se bo občanom dejansko zmanjšala poraba energentov, kar bo v veliki meri prispevalo k znižanju njihovih življenjskih stroškov.

Program ZERO500 izvaja Eko sklad, ki preko javnih pozivov občanom, ki izpolnjujejo pogoje, dodeluje spodbude za izvedbo energetsko učinkovitih ukrepov, vendar največ do 9.620 EUR.

Program sofinancirata Ministrstvo za infrastrukturo in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

Prenovo je možno izvesti z enim ali več energetsko učinkovitimi ukrepi:

 • toplotno izolacijo strehe ali stropa;
 • toplotno izolacijo fasade;
 • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
 • vgradnjo sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode;
 • vgradnjo toplotne črpalke za pripravo tople vode;
 • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.


Višina spodbude znaša 100% upravičenih stroškov investicije v en ali več ukrepov, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV za posameznega občana.

 1. Eko sklad preveri, če kot vlagatelj izpolnjujete vse pogoje javnega poziva.
 2. Če izpolnjujete vse pogoje Eko sklad napoti energetskega svetovalca mreže ENSVET na ogled vaše stavbe, kjer predlaga ukrepe, ki so z vidika energetske učinkovitosti vaše stavbe najustreznejši in vam izroči brezplačen paket naprav za zmanjšanje porabe energije in vode.
 3. Prejmete Poročilo o predhodnem ogledu stavbe, kjer so po vrstnem redu navedeni najustreznejši ukrepi, za katere pridobite po 2 predračuna za posamezen ukrep, vendar največ do 9.620 EUR z DDV:
 4. Prejmete odločbo o pravici do spodbude ter podpišete pogodbo z Eko skladom in izvajalcem za izvedbo ukrepa.
 5. Izvajalec po sklenitvi pogodbe začne z izvedbo ukrepa.
 6. Energetski svetovalec izvede vmesno in končno preverjanje
 7. Eko sklad plača račun izvajalcu.


V okviru izvedbe Programa ZERO500 prejmete tudi paket ZERO, lahko pa kandidirate tudi na javnem pozivu za zamenjavo stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso (polena – drva, sekance, pelete) za socialno šibke občane ter na ostalih javnih pozivih, vendar ne za iste stroške izvedenega ukrepa.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter