Domov > Zero500 > Novice >

Promocijski video programa Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine

Objavljeno 28.10.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V okviru Programa ZERO500 (»Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine«) je nastal promocijski video, ki naslavlja problem energetske revščine in prikazuje način energetske obnove stanovanjskih stavb v gospodinjstvih z nizkimi prihodki.

ZERO500 je projekt zmanjševanja energetske revščine, ki ga izvaja Eko sklad s sredstvi Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja od leta 2020. V okviru projekta sta bila objavljena dva javna poziva, ki sta zaradi porabe sredstev že zaprta.

Do sedaj je bilo izvedenih 320 ukrepov energetske učinkovitosti v približno 220 stavbah oziroma v toliko gospodinjstvih (največ je bilo vgradenj energetsko učinkovitih oken ter izolacij fasad in streh).

Do zaključka Programa ZERO500 v letu 2023 se ocenjuje, da bo izplačanih 5,5 mio EUR sredstev, s katerimi bo izvedena delna energetska obnova stanovanjskih stavb pri 450 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Z izvedenimi ukrepi bodo imela gospodinjstva nižje stroške za energijo in kvalitetnejše bivalno okolje.

Več o Programu ZERO500 na: https://zero500.ekosklad.si/

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter