Obvestilo v zvezi z poplavami, ki so avgusta 2023 prizadele Republiko Slovenijo Kreditojemalce, ki so jih prizadele poplave v avgustu 2023, obveščamo, da bo Eko sklad v najkrajšem možnem času pristopil k odobravanju odlogov plačil obveznosti iz kreditnih pogodb. Obrazec za pripravo vloge za ureditev odloga za fizične osebe skupaj z dodatnimi pojasnili vam je na voljo.

Vse prejemnike spodbud Eko sklada obveščamo, da kljub določilom v pozivih, odločbah ali pogodbah, da se sofinancirana naložba ne sme odstraniti v določenem roku, to ne velja za tiste, ki izkažejo, da je bila naložba odstranjena zaradi uničenja v navedenih poplavah.

Brezplačna pomoč pri oddaji vlogVlogo za 99SUB-OB22 lahko oddate prek asistenta.

Program ZERO500

Zmanjševanje energetske revščine z investicijami v ukrepe večje energetske učinkovitosti

Javna poziva v okviru Programa ZERO500 sta zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev zaprta

Kaj je program ZERO500

Informacije in predstavitev projekta ZERO500, kateri ukrepi so na voljo ter komu je program namenjen.


Javni poziv

1. in 2. javni poziv ZERO500 sta zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev zaprta.


Dobre prakse

Primeri dobrih praks v okviru programa ZERO500


Za izvajalce

Informacije za izvajalce in Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine


Pisarne energetskih svetovalcev

Kam se lahko obrnem po brezplačno pomoč?


Novice

Novice o programu ZERO500 ter aktivnostih sofinanciranih projektov