Obvestilo o delovanju Eko sklada ter možnost elektronskega vlaganja vlog Spoštovani,

Obveščamo vas, da Eko sklad, j.s. deluje nemoteno.

Ob izteku epidemije od 16. 6. 2021 naprej vlaganje vlog ali drugih dokumentov po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa NI VEČ MOGOČE.

Vloge in vse druge dokumente (npr. dopolnitve, dopise) lahko pošljete po pošti ali jih vložite osebno na vložišču Eko sklada, j.s. v času uradnih ur. Dokumente, katere je skladno z veljavno zakonodajo mogoče vložiti elektronsko brez varnega elektronskega podpisa, lahko posredujete na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.

Prikaz celotnega obvestila s klikom na gumb: Več.

Program ZERO500

Zmanjševanje energetske revščine z investicijami v ukrepe večje energetske učinkovitosti

O sofinanciranju ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitost stavb socialno šibkih občanov

Kaj je program ZERO500

Informacije in predstavitev projekta ZERO500, kateri ukrepi so na voljo ter komu je program namenjen.


Javni poziv

Vloga in ostala razpisna dokumentacija za pridobitev sredstev v okviru programa ZERO500


Dobre prakse

Primeri dobrih praks v okviru programa ZERO500


Za izvajalce

Informacije za izvajalce in Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine


Pisarne energetskih svetovalcev

Kam se lahko obrnem po brezplačno pomoč?


Novice

Novice o programu ZERO500 ter aktivnostih sofinanciranih projektov

NVO


Program ZERO500 je namenjen subvencioniranju gospodinjstev z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Subvencije so namenjene ukrepom učinkovite rabe energije (URE), pri čemer za prednostne naložbe veljajajo naložbe za spodbujanje energetske učinkovitosti in pametnega ravnanja z energijo ter naložbe, ki uporabljajo obnovljive vire energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in v stanovanjskem sektorju.