Vlaganje vlog V skladu z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2), ki velja od 13. 4. 2022, lahko vložite vlogo v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa, in sicer na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si.

Program ZERO500

Zmanjševanje energetske revščine z investicijami v ukrepe večje energetske učinkovitosti

O sofinanciranju ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitost stavb socialno šibkih občanov

Kaj je program ZERO500

Informacije in predstavitev projekta ZERO500, kateri ukrepi so na voljo ter komu je program namenjen.


Javni poziv

Vloga in ostala razpisna dokumentacija za pridobitev sredstev v okviru programa ZERO500


Dobre prakse

Primeri dobrih praks v okviru programa ZERO500


Za izvajalce

Informacije za izvajalce in Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine


Pisarne energetskih svetovalcev

Kam se lahko obrnem po brezplačno pomoč?


Novice

Novice o programu ZERO500 ter aktivnostih sofinanciranih projektov

Zero 500


Program ZERO500 je namenjen subvencioniranju gospodinjstev z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Subvencije so namenjene ukrepom učinkovite rabe energije (URE), pri čemer za prednostne naložbe veljajajo naložbe za spodbujanje energetske učinkovitosti in pametnega ravnanja z energijo ter naložbe, ki uporabljajo obnovljive vire energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in v stanovanjskem sektorju.