Obvestilo o delovanju Eko sklada ter možnost elektronskega vlaganja vlog Spoštovani,

skladno z veljavno zakonodajo od dne 16. 6. 2021 dalje vlaganje vlog (ki vsebujejo tudi prijavne obrazce na poziv ali razpis), ki niso podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, ni več mogoče po elektronski poti. Vlogo lahko tako vložite po elektronski poti na e-naslov vloge@ekosklad.si le, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno.

Vloge in vse druge dokumente (npr. dopolnitve, ki vsebujejo lastnoročno podpisane obrazce Vloga ali podpisane Izjave, ki so del prijavnih obrazcev) brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, pa je potrebno poslati po pošti ali jih vložiti osebno na vložišču Eko sklada, j.s. v času uradnih ur.

Dopolnitve vlog, kjer originalni lastnoročno podpisani obrazci niso zahtevani (npr. računi, dokazila o plačilu, fotografije ipd.), pa lahko pošljete po e-pošti na e-naslov: vloge@ekosklad.si, brez varnega elektronskega podpisa.

Lep pozdrav,

Eko sklad, j.s.

Program ZERO500

Zmanjševanje energetske revščine z investicijami v ukrepe večje energetske učinkovitosti

O sofinanciranju ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitost stavb socialno šibkih občanov

Kaj je program ZERO500

Informacije in predstavitev projekta ZERO500, kateri ukrepi so na voljo ter komu je program namenjen.


Javni poziv

Vloga in ostala razpisna dokumentacija za pridobitev sredstev v okviru programa ZERO500


Dobre prakse

Primeri dobrih praks v okviru programa ZERO500


Za izvajalce

Informacije za izvajalce in Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine


Pisarne energetskih svetovalcev

Kam se lahko obrnem po brezplačno pomoč?


Novice

Novice o programu ZERO500 ter aktivnostih sofinanciranih projektov

Zero 500


Program ZERO500 je namenjen subvencioniranju gospodinjstev z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Subvencije so namenjene ukrepom učinkovite rabe energije (URE), pri čemer za prednostne naložbe veljajajo naložbe za spodbujanje energetske učinkovitosti in pametnega ravnanja z energijo ter naložbe, ki uporabljajo obnovljive vire energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in v stanovanjskem sektorju.