Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 114SUB-OB24 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah

Subvencija

Subvencija za
samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
po izvedeni naložbi

Veljavnost poziva
do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
prek portala eUprava, osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti, po e-pošti vloge@ekosklad.si

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb

Kredit

Kredit in subvencija za
Večstanovanjske stavbe

Rok za oddajo vloge
Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb

Subvencija

Kredit in subvencija za
Večstanovanjske stavbe

Rok za oddajo vloge
Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti

Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Subvencija

Subvencija za
Večstanovanjske stavbe

Rok za oddajo vloge
Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti

Javni poziv 72OB24 Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
Fiksna obrestna mera: 1,0 %

Maksimalni znesek kredita
največ 100.000 EUR

Odplačilna doba
največ 10 let oziroma največ 20 let (za ukrep E in pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov)

Javni poziv ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine

Subvencija

Subvencija za
za investicije energetsko revnim gospodinjstvom v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije

Namenjeno za
eno ali dvostanovanjske stavbe in posamezna (etažirana) stanovanja v večstanovanjski stavbi

70OB23

Kredit

POZIV JE ZAPRT

99SUB-OB22

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

67OB22

Kredit

POZIV JE ZAPRT

ZERO500

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

67SUB-OBPO19

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

74SUB-OB19

Subvencija

POZIV JE ZAPRT