Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 99SUB

Upoštevajte pogoje za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki so navedeni v besedilu javnega poziva.

JAVNI POZIV 99SUB

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila

Upoštevajte pogoje za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki so navedeni v besedilu javnega poziva.

Javni poziv za el. vozila

Postopek pridobivanja ostalih subvencij

Upoštevajte pogoje za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki so navedeni v besedilu posameznega javnega poziva.

VSI ODPRTI JAVNI POZIVI

Postopek pridobivanja kredita

Upoštevajte pogoje za pridobitev kredita, ki so navedeni v besedilu javnega poziva.

Javni poziv