Zmanjševanje energetske revščine

Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni. Energetska revščina najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in slabo plačani zaposleni.

Eko sklad nudi več ukrepov za zmanjševanje energetske revščine, ki zmanjšujejo stroške za energijo in izboljšujejo kvaliteto bivanja:

 • 100 % subvencije za določene naložbe pri obnovi stanovanjskih stavb;
 • obisk energetskega svetovalca z brezplačnim paketom naprav ter nasvetom za manjšo rabo energije.

Program ZERO500

Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Eko sklad bo na podlagi javnega poziva dodelil upravičenim vlagateljem nepovratno finančno spodbudo, ki znaša 100% upravičenih stroškov investicije za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom Tripartitne pogodbe med med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe: 

 • toplotno izolacijo strehe in/ali stropa; 
 • toplotno izolacijo fasade;
 • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
 • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
 • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko; 
 • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Več informacij si lahko preberete na naslednji povezavi.

Zmanjšanje energetske revščine občanov (ZERO)

V okviru mreže ENSVET, ki jo upravlja Eko sklad, izvajajo svetovalci tudi dejavnost zmanjševanja energetske revščine občanov (ZERO).

Občani, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči, se pri strokovnem delavcu na njihovem Centru za socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na domu.

Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške. Poleg nasveta svetovanci prejmejo tudi paket enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.).

Z upoštevanjem nasveta in z namestitvijo omenjenih naprav se stroški za porabljeno energijo in vodo na letni ravni lahko zmanjšajo za okrog 100 EUR. V nadaljevanju pa svetovalec predstavi tudi možnosti za različne zahtevnejše ukrepe, za katere bi lahko (morda v bodočnosti) na Eko skladu pridobili podporo v obliki nepovratnih sredstev ali kredita.

Vabljeni tudi k ogledu oddaje Ekoutrinki TV SLO o zmanjševanju energetske revščine in projektu ZERO!

PDF dokument

PDF dokument Zloženka ZERO s prijavnico na svetovanje

Odpri Prenesi 2kb

100 % subvencije za zamenjavo kurilnih naprav

Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka povrne celoten strošek zamenjave stare peči.

Več informacij si lahko preberete na naslednji povezavi.

100 % subvencije pri obnovi večstanovanjske stavbe

Eko sklad prejemnikom redne denarne socialne pomoči, ki so etažni lastniki, povrne celoten strošek njihovega deleža naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb s tremi ali več deli in prenovo skupnih kotlovnic.

Več informacij o prenovi kotlovnic si lahko preberete na naslednji povezavi.

Več informacij o naložbah v energijsko učinkovitost si lahko preberete na naslednji povezavi.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti