Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Objavljeno 26.8.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS, št. 44/17, 72/17, 39/18, 84/18, 39/19, 77/19 in 80/19.


Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

A) Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode

B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode

C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije

D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb

E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe

F) Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov

G) Nakup okolju prijaznih vozil

H) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

I) Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko

razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva

J) Učinkovita raba vodnih virov

K) Oskrba s pitno vodo.

Vprašanje: Ali spremembe pri kreditnih pogojih, ki jih je sprejela Banka Slovenije, vplivajo na presojo kreditne sposobnosti pri kreditih Eko sklada?

Odgovor: Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije, velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad tako ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zaradi česar bo vaša kreditna sposobnost določena glede na obstoječa Merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov. Presojo kreditne sposobnosti izvaja Banka Intesa Sanpaolo d.d. po pooblastilu Eko sklada. 

Pri določitvi kreditne sposobnosti mora biti praviloma izpolnjen tudi pogoj, da kreditojemalcu od osnove za določitev kreditne sposobnosti, zmanjšane za odtegljaje, ki se upoštevajo pri določitvi kreditne sposobnosti, vključno z upoštevanjem mesečne anuitete iz kredita, ki je predmet odobritve, ostane najmanj znesek v višini minimalne neto plače. Ta v letu 2019 znaša 667 EUR.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 790kb
PDF dokument

PDF dokument Splošne informacije

Odpri Prenesi 371kb
PDF dokument

PDF dokument Navodilo za črpanje

Odpri Prenesi 112kb
PDF dokument

PDF dokument Merila za določanje kreditne sposobnosti

Odpri Prenesi 361kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti