Solarni ogrevalni sistem

Vse spodbude za vašo naložbo:

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Uporaba za centralno ogrevanje

Višina subvencije
30% vrednosti naložbe, največ 300 EUR na m2

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

ZERO500

Subvencija

Subvencija za
Socialno šibko gospodinjstvo

Pogoj
Zamenjava sistema priprave tople vode

Višina subvencije
100% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del