Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja: Subvencija

Javni poziv Subvencija 99SUB-OB22

Rok za oddajo vloge Po izvedeni naložbi

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Oddaja prek elektronske oz. navadne pošte ali na vložišču Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.


UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

F- toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

G- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

H- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

I-  vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.


Prosimo, da izpolnite e-vlogo prek spleta, izpolnjeno vlogo pa nam s prilogami pošljete po e-pošti na vloge@ekosklad.si ali oddate na drug način.

PDF dokument

PDF dokument ZAKLJUČEK_JP_99SUB-OB22.pdf

Odpri Prenesi 934kb
PDF dokument

PDF dokument 4.-12.-2023_99SUB-OB22-obrazci-Vloga_objava-spletna-stran_popravljena-Izjava-o-sprejemanju-pogojev_popravek.pdf

Odpri Prenesi 357kb
PDF dokument

PDF dokument POGOSTA-VPRAŠANJA-IN-ODGOVORI-99SUB-OB22.pdf

Odpri Prenesi 196kb
PDF dokument

PDF dokument Fasadni-sistemi---10.6.2022.pdf

Odpri Prenesi 45kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_SSE_25.11.2022.pdf

Odpri Prenesi 104kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_SSE_8.3.2024.pdf

Odpri Prenesi 111kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_SSE_8.3.2024.xlsx

Prenesi 58kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_okna---12.-4.-2024_spletna-verzija.pdf

Odpri Prenesi 666kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-30.-5.-2024.pdf

Odpri Prenesi 208kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-30.-5.-2024.xlsx

Prenesi 72kb
PDF dokument

PDF dokument seznam-TC.pdf

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_31.5.2024.pdf

Odpri Prenesi 199kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_31.5.2024.xlsx

Prenesi 353kb