Osebna vozila na plin: Kredit

Javni poziv Kredit Javni poziv 73OBEV24 Kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil občanom

Rok za oddajo vloge Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila

Oddaja vloge Prek portala eUprava, osebno v času uradnih ur, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


 • Fiksna obrestna mera: 2,8 % letno
 • Variabilna obrestna mera: 3M EURIBOR + 1,5 % letno

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe v nakup okolju prijaznih osebnih vozil:

 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na električni pogon,
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov na hibridni pogon (kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje;
 • novih ali rabljenih osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik,…).

Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,5 %

Fiksna obrestna mera: 2,8 %

V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno.

Največ 10 let.

Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70.000 EUR oziroma ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

 1. Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR
 2. Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR

Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe): obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR;

Strošek vodenja kredita (letno): 

 • 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 
 • 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR. 

Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.

Strošek zavarovanja kredita se obračuna glede na višino glavnice, povečane za obresti, in dolžino odplačilne dobe; ta lahko znaša od 0,83 do 1,68 % vrednosti zavarovalne osnove.

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani) in:

 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • so kreditno sposobne, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada ter
 • se na njihovo ime glasi predračun ali pogodba izbranega dobavitelja vozila 
 1. Pridobite predračun za vašo naložbo.
 2. Oddajte vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Banka preveri kreditno sposobnost. Ustrezna kreditna sposobnost je pogoj za sklenitev kreditne pogodbe.
 5. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe v eni izmed poslovalnic Banke Intesa Sanpaolo najpozneje v treh mesecih po izdaji odločbe.
 6. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
 7. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
 8. Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.

Banka Intesa Sanpaolo nudi brezplačni bančni paket za kreditojemalce Eko sklada, ki še nimajo odprtega transakcijskega računa pri tej banki. Podrobnosti si lahko preberete na povezavi

PDF dokument

PDF dokument Besedilo_javnega_poziva_73OBEV24.pdf

Odpri Prenesi 272kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-73OBEV24_čistopis.pdf

Odpri Prenesi 312kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava_o_zaključku_naložbe_73OBEV24.pdf

Odpri Prenesi 168kb
PDF dokument

PDF dokument Merila-za-določanje-kreditne-sposobnosti.pdf

Odpri Prenesi 262kb
PDF dokument

PDF dokument Navodila-za-ugotavljanje-kreditne-sposobnosti-73OBEV24.pdf

Odpri Prenesi 173kb