Izolacija fasade

Vse spodbude za vašo naložbo:

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe v starejše stavbe

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino manjše ali enako 0,230

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe, največ 12 EUR na m2 toplotne izolacije

Rok za oddajo vloge
POZIV JE ZAPRT

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,230

Višina subvencije
Do 20 % stroškov oz. 16 EUR na m2

Rok za oddajo
Pred pričetkom del

ZERO500

Subvencija

Subvencija za
Socialno šibko gospodinjstvo

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino manjše ali enako 0,28

Višina subvencije
100% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
POZIV JE ZAPRT

67OB22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let

99SUB-OB22

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi