Celovita prenova večstanovanjske stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb

Kredit

Kredit in subvencija za
Večstanovanjske stavbe

Rok za oddajo vloge
Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti

Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb

Subvencija

Kredit in subvencija za
Večstanovanjske stavbe

Rok za oddajo vloge
Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti

Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Subvencija

Subvencija za
Večstanovanjske stavbe

Rok za oddajo vloge
Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti

Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s stranipodjetij za energetske storitve

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

Pilotni razpis energetsko pogodbeništvo

Subvencija

Subvencija za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah.

Pilotni razpis kredit v breme rezervnega sklada

Kredit

Kredit za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah. Kredit se poplačuje iz rezervnega sklada. Ob kreditu se dodeli subvencija (nepovratna sredstva) v višini 40-50 % priznanih stroškov naložbe.

Pilotni razpis krediti v breme rezervnega sklada

Subvencija

Subvencija za
skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah.