Celovita obnova stanovanjske stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 72OB24 Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
Fiksna obrestna mera: 1,0 %

Maksimalni znesek kredita
največ 100.000 EUR

Odplačilna doba
največ 10 let oziroma največ 20 let (za ukrep E in pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov)

Javni poziv 105SUB-sNESOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe

Subvencija

Namenjeno za
samostojna

Rok za oddajo vloge
od objave poziva V Ur. l. RS

Veljavnost poziva
do objave zaključka v Ur. l. RS

Oddaja vloge
Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si

70OB23

Kredit

POZIV JE ZAPRT

89SUB-sNESOB21

Subvencija

POZIV JE ZAPRT

67OB22

Kredit

POZIV JE ZAPRT