Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Objavljeno 26.8.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 56/17, 39/18, 57/18, 84/18, 30/19 in 36/2019.


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor (z aglomeracijo), Mestne občine Murska Sobota, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, 
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, 
E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
J- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe, 
K- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
L- nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 256kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam ustreznih naprav: Sprejemniki sončne energije

Odpri Prenesi 107kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam ustreznih naprav: Sprejemniki sončne energije

Prenesi 58kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam ustreznih naprav: Okna

Odpri Prenesi 585kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam ustreznih naprav: Okna

Prenesi 365kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam ustreznih naprav: Toplotne črpalke

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam ustreznih naprav: Kurilne naprave

Odpri Prenesi 157kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam ustreznih naprav: Fasadni sistemi

Odpri Prenesi 204kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam ustreznih naprav: Prezračevanje

Odpri Prenesi 121kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam ustreznih naprav: Prezračevanje

Prenesi 360kb
PDF dokument

PDF dokument Pojasnilo: Plinski kondenzacijski kotli

Odpri Prenesi 892kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti