Višje subvencije za naložbe večje energijske učinkovitosti stavb s tremi ali več posameznimi deli

Objavljeno 15.3.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V petek, 15. 3. 2024, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 22/2024 objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki prinaša bistveno višje spodbude, poleg tega pa so vključene tudi olajšave za manjše večstanovanjske stavbe. Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so tudi po novem pozivu upravičeni do 100 % subvencioniranja njihovega deleža v naložbi.

Novica 15 3 2024

Nov javni poziv namenja 7 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal in strehe ter za optimizacijo sistema ogrevanja.

Na novem javnem pozivu bodo nepovratne spodbude kar za enkrat višje v primerjavi s prejšnjim pozivom oz. bodo znašale do 30 % upravičenih stroškov naložbe. Bolj natančno nov javni poziv prinaša naslednje spremembe:

 • Višje spodbude za posamezen ukrep; do sedaj je bila višina spodbude, če se je izvajal en ali dva ukrepa, do 20 % priznanih stroškov, če so se izvajali trije ali več ukrepov hkrati pa je bila višina spodbude do 30 % priznanih stroškov; po novem bodo pa višje spodbude za vsak posamezen ukrep, ni pa več višje spodbude za izvedbo več ukepov, in sicer :

A - toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu po novem bo višina spodbude do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 EUR na m2 toplotne izolacije (prej je bila 20% oziroma 18 EUR na m2).

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju po novem bo višina spodbude do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 20 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju (prej je bila 20% oziroma18 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma 12 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju).

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletj po novem bo višina spodbude do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20 EUR na m2 toplotne izolacije (prej je bila 20 % oziroma 12 EUR na m2).

D - optimizacija sistema ogrevanja po novem bo višina spodbude do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70 EUR na ogrevalo (prej je bila 20 % oziroma 40 EUR na ogrevalo).

 • Poleg tega za večstanovanjske stavbe z osem ali manj posameznimi deli PZI ni več obvezen za ukrepa A - toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu in B - toplotna izolacija ravne strehe in/ali poševne strehe.

Nov rok za izvedbo bo po novem 15 mesecev za vse ukrepe.

 • Prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so tudi po novem pozivu upravičeni do 100 % subvencioniranja njihovega deleža v naložbi.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti