Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2024

Objavljeno 15.2.2024

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V torek, 13. 2. 2024, je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2024, ki ga je nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada obravnaval na 22. dopisni seji dne 20. 12. 2023. Vlada je določila delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2024 v višini 1.800.000 EUR, ki je prihodek Eko sklada, in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti