Obvestilo glede obdelave vlog na pozivu za sončne elektrarne

Objavljeno 14.10.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad, j.s. je dne 4. 3. 2022 z objavo v Uradnem listu RS št. 29/2022 zaključil Javni poziv 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Vlagatelje obveščamo, da so nepovratna sredstva za vse vloge, ki so prispele na Eko sklad, j.s. pravočasno in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, zagotovljena.

Vloge se obdelujejo po vrstnem redu. Sledite objavam o obdelavi vlog; Obveščeni vsi. V dopolnjevanju je še 1.100 vlog.

Če vloga ob vsebinskem pregledu ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi, če pa bo popolna, bo prejel odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in v podpis pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude. Za izplačilo spodbude mora vlagatelj poleg podpisane pogodbe predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, skladno z določili javnega poziva in pogodbe.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti