Nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za energetsko prenovo stavb

Objavljeno 23.5.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Odprt je nov javni poziv Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb 99SUB-OB22.

Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega poziva.

UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:
A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
D- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
H- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 oziroma do 50 %, za ostale ukrepe do 20 % priznanih stroškov naložbe. V primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda višja in sicer do 30 % priznanih stroškov naložbe.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti