Najava objave javnega poziva Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (sNES+)

Objavljeno 4.7.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Obveščamo vas, da bo nov javni poziv za Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe objavljen v septembru 2023. Ker je bil javni poziv že sprejet na Nadzornem svetu, vnaprej obveščamo o njegovih pogojih, da lahko investitorji in potencialni vlagatelji zahtevane pogoje upoštevajo pri gradnji in pa spodbude pri oblikovanju finančne konstrukcije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu se dodeli le za nove naložbe v enostanovanjske ali dvostanovanjske sNES+ stavbe, ki so se pričele izvajati po 1. januarju 2023.

Bistvena sprememba v novem javnem pozivu v primerjavi s predhodnim javnim pozivom 89SUB-sNESOB21:

Ukinja se ukrep C, ki je spodbujal nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Dodatno za novi javni poziv velja:

 • SNES+ stavba mora imeti obvezno vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo, ki mora obratovati ob izplačilu nepovratne finančne spodbude. Letna raba električne energije za delovanje sistemov ogrevanja, priprave tople vode, prezračevanja in razsvetljave se mora v celoti pokriti z lastno letno proizvodnjo električne energije.
 • SNES+ novogradnja mora imeti vgrajen sodoben sistem za zbiranje, distribucijo in rabo deževnice za splakovanje stranišč, pranje perila, zalivanje vrta ipd., s podzemnim zbiralnikom za najmanj 6 m3 vode.
 • Pri sNES+ prenovi vgradnja sistema za učinkovito rabo deževnice ni obvezna.
 • Stavba mora najmanj 70 % (prej 50 %) letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije.

Več o pozivu

PDF dokument

PDF dokument NAJAVA_OBJAVE_JAVNEGA_POZIVA_sNES_4.-7.-2023.pdf

Odpri Prenesi 139kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti