Eko sklad uspešno prispeva k zmanjševanju energetske revščine

Objavljeno 17.10.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad uspešno prispeva k zmanjševanju energetske revščine

Zaradi trenutne draginje energentov, hrane in tudi drugih življenjskih potrebščin postaja energetska revščina pereč problem. Socialno šibki občani velik delež svojih dohodkov porabijo za plačevanje stroškov elektrike, vode in ostalih energentov, zato nimajo možnosti zagotavljanja vzdrževanja stavb ter energetske obnove. Posledično živijo v energetsko potratnih stavbah, ki so mnogokrat tudi neustrezne za bivanje, saj jim pušča streha, imajo vlažne stene ali tla ter stara dotrajana okna, ki slabo tesnijo. Neizolirane stavbe in dotrajana okna znatno vplivajo na porabo energije, zato je dolgoročno najbolj varčna rešitev energetska obnova stavb.

Eko sklad že vrsto let pomembno prispeva k blaženju in zmanjševanju energetske revščine s financiranjem ukrepov energetske obnove stanovanjskih stavb ter zamenjave starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso socialno šibkim občanom. Na ta način Eko sklad omogoča energetsko revnim gospodinjstvom, da vsaj delno zmanjšajo porabo energentov in vode, ter seveda stroškov zanje, hkrati pa prispeva k večji energetski učinkovitosti njihovih stavb in kvalitetnejšemu bivalnemu okolju.

Več o ukrepih na https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/zmanjsevanje-energetske-revscine

Promocijski video: https://vimeo.com/756669059/da80dc1560

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti