Nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja

Vse spodbude za vašo naložbo: