Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev

Upoštevajte pogoje za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki so navedeni v besedilu javnega poziva.

VSE AKTUALNE SPODBUDE ZA JAVNI SEKTOR

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev za električna vozila po 108SUB

Upoštevajte pogoje za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki so navedeni v besedilu javnega poziva.


Javni poziv 108SUB-EVPO23

Postopek pridobivanja nepovratnih sredstev za nakup novih komunalnih vozil

Upoštevajte pogoje za pridobitev nepovratne finančne spodbude, ki so navedeni v besedilu javnega poziva.

JAVNI POZIV 88SUB-PPŠ21

Postopek pridobivanja kredita

Upoštevajte pogoje za pridobitev kredia, ki so navedeni v besedilu javnega poziva.

VSE AKTUALNE SPODBUDE ZA JAVNI SEKTOR