Nov javni poziv Eko sklada za poslovne subjekte

Objavljeno 25.8.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V petek, 25. avgusta 2023, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS št. 92/2023 in na spletni strani objavil nov javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte.

Nov Javni poziv 106FS-PO23 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte namenja nepovratne finančne spodbude za naložbe, izvedene po 1. 1. 2023.

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

 • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,          
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti