Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Subvencija

Namenjeno za
Stavbe in tehnološke procese

Rok za oddajo vloge
Po zaključku naložbe

Veljavnost poziva
Javni poziv je ODPRT

Oddaja vloge
prek portala SPOT, osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

103SUB-SOG22

Subvencija

D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem

daljinskega ogrevanja stavbe