Sistem upravljanja z energijo

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 113SUB-EPPO24 Nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
Po zaključku naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

71PO23

Kredit

Kredit za
samostojne naložbe

Obrestna mera
Trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % ali fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %

Višina kredita
do 2 mio EUR

Odplačilna doba
do 15 let

92FS-PO21

Kredit

POZIV JE ZAPRT

75SUB-EPPO19

Subvencija

POZIV JE ZAPRT