Nakup novih električnih vozil: Subvencija

Javni poziv Subvencija 108SUB-EVPO23

Rok za oddajo vloge Od dneva objave v Ul RS

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge E-vloga prek portala SPOT, pisna vloga osebno, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v ukrep nakup novih okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.

Namen in upravičenci:

Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil, namenjenih za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa za pravne osebe:


  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;
  • nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;
  • pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), in sicer za nakup vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup (razen vozil, ki se uporabljajo za namen nadaljnje prodaje), za nakup vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, za nakup kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter za nakup osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov;
  • pravne osebe zasebnega prava, ki v času vložitve vloge niso zavezanci za DDV in skladno z ZDDV-1 nimajo pravice do odbitka DDV.


Vozila kategorije L1e-A niso predmet naložbe.


Vozila, ki so predmet naložbe, morajo biti opremljena z akumulatorji za pogon, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Vloga v elektronski obliki se vlaga prek portala SPOT, razen če to ni mogoče. V takem primeru se izjemoma lahko vloži vlogo v pisni obliki (osebno, po pošti, po e-pošti).

PDF dokument

PDF dokument ZAKLJUČEK_JAVNEGA_POZIVA_108SUB-EVPO23.pdf

Odpri Prenesi 525kb
PDF dokument

PDF dokument 4.-12.-2023_Vloga-108SUB-EVPO23_popravek.pdf

Odpri Prenesi 346kb
PDF dokument

PDF dokument Pogosto-zastavljena-vprašanja-108SUB_6.7.2023.pdf

Odpri Prenesi 149kb