Nakup novih električnih vozil: Subvencija

Javni poziv Subvencija 101SUB-EVPO22

Rok za oddajo vloge Po izvedeni naložbi

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Oddaja preko elektronske ali navadne pošte Naslov in uradne ure


PREDMET javnega poziva so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

− nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;

− predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

NAMEN javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa za pravne osebe:

− pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna;

− nevladne organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, skladno z zakonom, ki ureja nevladne organizacije;

− pravne osebe zasebnega prava, ki imajo pravico do odbitka DDV skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), to so vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo, vozila, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombinirana vozila za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebna specialna vozila, prilagojena izključno za prevoz pokojnikov.

Vozila, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.


PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_JP-101SUB-EVPO22_Obvestilo-vlagateljem.pdf

Odpri Prenesi 135kb
PDF dokument

PDF dokument JP-101SUB-EVPO22_Vloga_i_spr1.pdf

Odpri Prenesi 285kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_JP-101SUB-EVPO22_Poziv-zaprt.pdf

Odpri Prenesi 596kb