Izolacija fasade v večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

110SUB-OBPO23

Subvencija

Namenjeno za
Stavbe s 3 ali več deli

Rok za oddajo vloge
Pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva
Javni poziv je ODPRT

Oddaja vloge
Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,230

Višina subvencije
Do 20 % stroškov oz. 16 EUR na m2

Rok za oddajo
Pred pričetkom del