Energetski pregledi

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 113SUB-EPPO24 Nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
Po zaključku naložbe

Veljavnost poziva
Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Oddaja vloge
Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si

75SUB-EPPO19

Subvencija

POZIV JE ZAPRT