JAVNI POZIV 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe

Objavljeno 31.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list RS št. 209/2021, 56/2022, 81/2022 in 43/2024


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 591kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 341kb
Excel preglednica

Excel preglednica Klimatski podatki za PHPP

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument Zahtevek za izplačilo

Odpri Prenesi 106kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam prilog k zahtevku za izplačilo in upravičeni stroški

Prenesi 22kb
Excel preglednica

Excel preglednica Upravičeni stroški za kredit

Prenesi 17kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Presoja kreditne sposobnosti

Prenesi 197kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Predlog zavarovanja kredita

Prenesi 37kb
PDF dokument

PDF dokument Priloga Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja

Odpri Prenesi 201kb
PDF dokument

PDF dokument Podatki o stranki pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja

Odpri Prenesi 267kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti